Мастодоните

Мастодоните или мастодонти са изчезнал род растителноядни бозайници от разред хоботни. Спорен е въпроса към кое семейство принадлежат тези животни: много зоолози смятат, че мастодоните принадлежат към семейство слонове, тъй като в генетично отношение те са по - близки до тях и от мамутите, други считат, че те са отделно семейство Mammutidae.

Възникване и ареал

Първите мастодони са се появили преди около 4 милиона години в днешна Африка. Постепенно са се разпространили и в Европа, Азия, Северна и Южна Америка. С настъпването на ледниковия период европейските мастодони са измрели, а също и тези в умерените ширини на Азия. Най - голям брой фосили от мастодони в Европа са открити във Великобритания, Германия, Холандия и северна Гърция. Но тези от топлите ширини са оцелели. Преди 1,5 милиона години мастодоните са достигнали до Южна Америка по време на големия междуамерикански обмен. Фосили на мастодони в Америка са открити на най - много места - от Аляска до Патагония.

Физически особености

Външно мастодоните много са наподобявали съвременните слонове. Основната разлика между двата вида е, че при мастодоните бивниците са били по - дълги и тежки и издадени силно напред. На размери са били малко по - едри от слоновете - възрастните мастодони са достигали височина 3,5 - 4,2 метра, дължина 5,5 - 6,5 метра и тегло 8 000 - 12 000 кг.

Причини за изчезването

Учените смятат, че както при всички животни, измрели в края на плейстоцена по време на ледниковата епоха, основно влияние върху популациите на вида е имала промяната на климата. Но след проведени изследвания на ДНК на мастодони се оказва, че основна причина за измирането на тези животни е разразила се епидемия от туберкулоза преди 10 000 - 9 500 години, която е довела до пълното изчезване на вида в този период.