Клас Бозайници

Бозайниците са най-високоорганизирания клас гръбначни животни. Те имат сложно устроено тяло и живеят при най-различни условия. Тяхната висока организация се изразява в редица прогресивни и свойствени за тях черти, които се състоят в това, че различните системи и органи достигат висока диференция и специализация. Характерна особеност за бозайниците е живородството (с изключение на еднопроходните), както и храненето на малките с мляко, продукт на млечните жлези - glandulae mammae. Тази важна особенност е отразена в научното наименование на класа - Mammalia. Друг много характерен белег е космената покривка на тялото, която може вторично да липсва или да се видоизменя. Храненето на зародиша в утробата посредством плацентата и кърменето на малките след раждането им представлява основна прогресивна страна в живота на бозайниците.

Благодарение на това те могат да се развиват при най-различни условия на средата, да осигуряват пълноценно изхранване на новородените и тяхното преживяване. Друга характерна черта на бозайниците е тяхната постояна телесна температура, която не се влияе от колебанието на температурата на външната среда. Тази особеност зависи от високата организация на кръвоносната система и кръвообращението, на органите и процесите на дишане, интензивната обмяна на веществата и на редица топлорегулиращи приспособления като космена покривка, подкожна мазнина, потни и мастни жлези. Те имат двукамерно сърце с две предсърдия, с лява аортна дъга и затворено несмесено кръвообращение. Постоянният и усилен газообмен се постига с помощта на алвеоларното устройство на белия дроб. Отделянето на излишната телесна топлина става чрез кожното кръвообращение и изпаряване на водата при дишане и потооделяне. Постоянната температура на тялото прави бозайниците по-малко зависими от климатичните условия на средата. Тази особенност им позволява да се заселват при различни климатични условия по цялото земно кълбо с изключение на Антарктика.

Бозайниците са населили най-различни среди, в които са се развили наземни, подземни, водни, дървесни и летящи жизнени форми. Типична особеност на бозайниците, свързана с храненето е диференциацията на зъбите на резци, кучешки и кътници, което е във връзка с обособяването на техните функции, както и напосредственото изменение в устройството на долната челюст която е самостоятелно съчленена към черепа.
Други характерни особености в устройството са постоянния брой на шийните прешлени - само 7, и малките колебания в броя на другите грабначни прешлени. Черепът се съединява с гръбначния стълб с две кондилуса. Гръклянът и безядрените еритроцити също са характерни за бозайниците.

Високото развитие на нервната система е също свойствена черта в бързото и прогресивно развитие на бозайниците. Те имат сложно устройство на кората на главния мозък, която се състои от сиво мозъчно вещество - център на висшата нервна дейност. Чрез нея се осъществяват различни поведенчески реакции към разнообразните условия на външната среда. Във връзка с това те имат много сложно устроени осезателни органи.