Птици

Птиците притежават редица белези, които им дават по-големи предимства за живот на сушата, отколкото на влечугите. Така например тялото им е покрито с пера, които го изолират от атмосферните условия, предните крайници са се развили в крила, които позволяват на птиците активно да летят и да се разселват, телесната им темперетура е постоянна – не зависи от тази на околната среда както при влечугите, снесените яйца се мътят, което осигурява по-голяма излюпваемост на малките и прочие. Първите птици са се появили преди около 150 милиона години. техните изходни форми са били древни влечуги. Първоптица (археоптерикс)

Птиците притежават редица белези, които им дават по-големи предимства за живот на сушата, отколкото на влечугите. Така например тялото им е покрито с пера, които го изолират от атмосферните условия, предните крайници са се развили в крила, които позволяват на птиците активно да летят и да се разселват, телесната им темперетура е постоянна – не зависи от тази на околната среда както при влечугите, снесените яйца се мътят, което осигурява по-голяма излюпваемост на малките и прочие. Първите птици са се появили преди около 150 милиона години. техните изходни форми са били древни влечуги. Първоптица (археоптерикс)
Птиците са едни от най-разпространените животни на планетата.Те крият толкова тайни в себе си и в своето поведение.Смятам, че знаете, че на всички континенти птиците имат свое присъствие.

Водни птици
Живота на газещите и плаващите птици е свързан с водата. Във връзка с тази среда у тях са се появили различни приспособления за живот.
Газещите птици имат дълги крака, дълга шия и човка. Те могат да газят в плитчините на водните басейни и да улавят храна, без да потапят тялото си. Между пръстите на кракат си имат слабо развита плавателна ципа. Повечето от представителите на тази група са едри на ръст.
Плаващите птици имат гръбно-коремно сплеснато тяло, което наподобява плоскодънна лодка. Краката им са къси, разположени назад и встрани от тялото . пръстите им са свързани с широка плавателна ципа. Човката им е къса и плоска с рогови зъбци по края, чрез които водата се прецежда и в устата им се задържат хранителните частици. Мастната жлеза на плаващите птици е добре развита.

Дневни и Нощни грабливи птици
Дневните грабливи птици имат яки закривени нокти и човка. С ноктите си те улавят своята плячка, а с човката си я разкъсват. Зрението им е силно развито.

Нощните грабливи птици, както и дневните, имат здрави закривени нокти и човки. Оперението им е меко и полетът им е почти безшумен. Активни са през нощта. Във връзка с това очите им са големи и разположени отпред на главата. Повечето от нощните грабливи птици са постоянни.

Кокошеви птици
Кокошевите птици имат здрави крака с груби нокти, приспособени за ровене. Клюнът им също е здрав и има закривен връх. Всички представители са много плодовити. Мътят по земята. Грижи за поколението полага само женската. Мъжките имат по-ярко оперение.

Кълвачи
Кълвачите са типични дървесни птици. Обитават гори, паркове и овощни градини. Те лазят по дърветата и по-рядко прехвръкват от дърво на дърво. Краката им са къси и здрави. Пръстите им се противопоставят два срещу два и завършват с дълги закривени нокти, които ги подпомагат да се задържат здраво по кората на дърветата. Голямо значение за прикрепването към стъблата на дърветата имат и опашните пера. Те са къси, здрави служат като подпора на тялото им при кацане по стволовете. Заловен здраво с ноктите си, подпрян с опашката си, кълвачът може свободно да върти главата си. Човките им са много здрави. С тях кълвачите дълбаят кората на дърветата, където намират храната си. С човката си те издълбават и дупки по кората на старите дървета, в които правят гнездата си. Езикът им е дълъг, лепкав и накрая завършва с рогови шипчета. С него измъква храната си от пукнатините на дърветата – насекоми, техните яйца и ларви. Кълвачите унищожават много вредни насекоми. Те са санитарите на гората.

Пойни птици
Пойните птици са най-богатата на видове група птици – познати са около 5000 вида – това са повече от половината от всички птици. По-голямата част живеят в горите и храсталаците. Някои видове се срещат по-често в населените места. Гнездят по два или повече пъти в годината. Малките им се излюпват голи и слепи. За това родителите правят хубави гнезда, в които ги отглеждат. Песента на някои видове пойни птици е силна и креслива или дрезгава, а на други тя е доста мелодична.

Струва ми се, че отношението на едно общество и на отделни хора към птиците е своеобразно мерило за култура и зрелост. Птиците първи създават усещането, че пейзажът е жив, когато екосистемата е в биологично равновесие и е чиста от човешко въздействие. Пак те първи изчезват, измират, преселват се и ни лишават от своя много гласен хор, когато посегнем с “мръсни” ръце и с безумни ръце към природата. Защо са толкова многобройни любителите на птици по света? Може би една от причините е, че между птиците и хората, които ги обичат могат да се установят отношения на доверие. Бозайниците, земноводните и влечугите са по-малко разнообразни, живеят по-скрито, наблюдават се по-трудно. Птиците са навсякъде около нас със своята красота и безобидност, с въплатената хилядолетна мечта на човека да лети. Те са грация и мощ, причудливи форми и певци виртуози, те са и неоценими помощници на човека. Като изгражда гнездото си, без да се крие, пред очите на всички, птицата сякаш ни се доверява, разчита на човешката култура и покровителство. Нашият мъдър народ е обикнал синантропните птици – лястовиците под стрехата и щъркелите на покрива са добър знак, за него те са неприкосновени. Не посягат българите и на много други “дребни пилета”, които веселят с песента си малки и големи, а и чистят от вредители горите и градините. Здравия разум на българина му е подсказвал, че не трябва небето да се остава без орли, а полето – без жерави.